Máte dotaz? Zavolejte nám na 721 906 736

Formulář pro uplatnění reklamace

Záruční doba

Na všechny produkty se vztahuje záruční doba 24 měsíců dle Občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Na vybrané zboží je možné využít možnost prodloužení záruky. Na tuto možnost je kupující upozorněn v průběhu nákupního procesu a může se rozhodnout zda-li si registraci prodloužené záruky provede sám nebo si objedná zpracování prodloužené záruky u prodávajícího.

Řešení reklamace:

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Kontaktovat prodávajícího můžete následujícím způsobem:

  • na e-mailovou adresu provozovatele mafell@mafell-olomouc.cz
  • poštou na adresu provozovatele: ROOFS.CZ GROUP a.s., Dolní novosadská 429/85, Olomouc – Nemilany 78301
  • telefonicky na číslo: 721 906 736
  • osobním doručením na adresu provozovatele: ROOFS.CZ GROUP a.s., Dolní novosadská 429/85, Olomouc – Nemilany 78301

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele obchodu. Kupující má na nárok na bezplatné odeslání zpět prodávajícímu prostřednictvím České pošty.

Reklamace bude okamžitě po přijetí do reklamačního skladu zpracována a zákazník bude o přijetí reklamace informován e-mailovou zprávou nejpozději do 3 pracovních od přijetí.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má pak spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

O průběhu reklamačního řízení bude zákazník průběžně informován e-mailem nebo telefonicky. Před odesláním reklamace zpět bude kupující informován samostatnou e-mailovou zprávou.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V případě neoprávněné reklamace bude reklamující písemně vyrozuměn a zároveň bude obeznámen o ceně opravy zboží dle posouzení servisu. Reklamující je povinen do dvou pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení písemně sdělit prodávajícímu, zda souhlasí s cenou za opravu zboží dle sděleného návrhu, či zda opravu nepožaduje. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí a zboží mu bude zasláno zpět v původním stavu.

V případě, kdy je na základě posouzení servisu shledáno mechanické poškození zboží či není nalezena/potvrzena reklamovaná závada zboží, je prodávající oprávněn naúčtovat reklamujícímu účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou zboží a jeho dopravou.

Vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).